بزرگداشت روز 9 دی در دانشگاه صنعتی همدان

در آستانه سالگرد حماسه 9 دی، حضرت آیت الله شعبانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با حضور در دانشگاه صنعتی همدان در جمع کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه به ایراد سخن پرداخته و ضمن یاداوری عظمت قرآن و لزوم بهره مندی از این کتاب هدایت در تمامی شئون فردی و اجتماعی، به سالگرد حماسه ماندگار 9 دی پرداخته و آن را واقعه‌ای متعلق به مردم و فراتر از جناح های سیاسی ارزیابی کردند.

بزرگداشت روز 9 دی در دانشگاه صنعتی همدان آیت الله شعبانی بزرگداشت روز 9 دی در دانشگاه صنعتی همدان آیت الله شعبانی بزرگداشت روز 9 دی در دانشگاه صنعتی همدان آیت الله شعبانی بزرگداشت روز 9 دی در دانشگاه صنعتی همدان آیت الله شعبانی بزرگداشت روز 9 دی در دانشگاه صنعتی همدان آیت الله شعبانی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت